Over Ons

Over Pink Nieuw West

Pink Nieuw-West is een initiatief voor en door homo’s, lesbo’s en biseksuelen in het stadsdeel Nieuw-West van Amsterdam. Door het geven van borrels en bijeenkomsten, welke in principe openstaan voor iedereen, geven wij inhoud aan onze leuze: “Beter een goede buur dan een verre vriend”. De eerste borrel vond plaats in mei 2010.

Het zou mooi zijn als inwoners van het stadsdeel door de borrels eenvoudiger ‘uit de kast’ kunnen komen en mensen die openlijk homoseksueel zijn een netwerk binnen hun eigen stadsdeel kunnen opbouwen. Sympathisanten die zelf niet tot de directe doelgroep behoren zijn daarbij uiteraard van harte welkom!

Het zijn deze ideële doelen die wij voor ogen houden bij het organiseren van onze activiteiten.

Momenteel wordt het initiatief ondersteund door bewonersorganisatie “Eigenwijks“.

– het Bestuur

Acceptatie en zichtbaarheid

Doel

Wij bouwen aan een sterke, grote en diverse LHBTQI-gemeenschap in Amsterdam Nieuw-West, waardoor iedereen zichzelf kan zijn en er acceptatie is voor LHBTQI. Zodat Nieuw-West een fijne plek is voor LHBTQI-ers en Pink Nieuw-West een krachtige factor van betekenis is voor de belangen van LHBTQI met maatschappelijke invloed en er meer mensen zijn in Nieuw-West die zich aansluiten bij onze droom om samen met ons de handen uit de mouwen te steken.

Missie

Onze missie is: “Het bevorderen van onderlinge ontmoetingen van mensen in het stadsdeel Amsterdam Nieuw West in de breedste zin des woords. Hierdoor kunnen mensen met een van heteroseksualiteit afwijkende seksuele voorkeur een netwerk van gelijkgestemden en/of ruimdenkenden opbouwen en onderhouden. Ook kunnen mensen door vergrote zichtbaarheid beter met hun identiteit omgaan en makkelijker voor hun geaardheid uitkomen.

Visie

Het leveren van een bijdrage aan begrip voor – en acceptatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders in Nieuw-West. Een Nieuw-West waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt om hand in hand te lopen of een regenboogvlag aan zijn huis te hangen.
We streven naar ontmoeting en dialoog, naar meer begrip, acceptatie, zichtbaarheid en integratie.
Zodat iedereen ongeacht zijn of haar afkomst als je dat wilt openlijk jezelf kunt zijn.

Wat doet Pink Nieuw West zoal?

Pink Nieuw-West is het initiatief in het stadsdeel Nieuw-West om de zichtbaarheid van ‘niet-heteroseksuelen’ te vergroten. Met het organiseren van ons maandelijkse event hopen wij middels die zichtbaarheid de acceptatie van LHBTIQ-ers te vergroten. Het moet het ook makkelijker maken voor mensen om voor hun geaardheid uit te komen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig en interessant om telkens andere onderwerpen uit te diepen door telkens andere gasten tijdens de events uit te nodigen. In augustus hebben we een jaarlijkse brainstorm om te bepalen wat de agenda voor het komende jaar wordt. In 2018 zijn dat onder andere: een nieuwjaarsreceptie, karaokeavond, verkiezingsdebat ihkv de gemeenteraadsverkiezingen, koken met Abdel, Pink Market op het Osdorpplein, Prelude Pride Walk, Barbecue bij Drijfsijs, avond over diversiteit, Roze Netwerkborrel met bedrijven uit Nieuw-West, Roze Iftar en nog veel meer…

 

Even voorstellen: Het Bestuur

michel

Michel Tromp

Voorzitter

In 2009/2010 werden in diverse delen van de stad Pink postcodeborrels onder de vleugels van het COC opgericht. Dit al onder het motto dat je als rechtgeaarde poot of pot altijd maar weer naar het centrum moest om met gelijkgestemden een biertje of wijntje te doen. En wat is er handiger om met mensen uit een buurt een netwerkje te hebben? Een netwerkje dat je kon gebruiken als je ziek was of als de plantjes water nodig hadden tijdens een vakantie. Als destijds raadslid zag ik het als mijn plicht om ook in Nieuw-West een chapter te openen. Dat werd het autonoom opererende Pink Nieuw-West. Acht jaar later ben ik erg trots op de bereikte mijlpalen.

Laatste avond

Pim Ligtvoet

Penningmeester

Mijn naam is Pim Ligtvoet. Ik werd in 1947 te Rotterdam geboren
en wilde 8 jaar later priester worden. Dat werd uiteindelijk pastoraal werker
in Berlijn, Maastricht en de Zaanstreek. In de tussentijd ontdekte ik mijn
homoseksualiteit, of misschien wel andersom. Vanaf 2001 ging ik werken
buiten de kerk, als sociaal-cultureel adviseur bij instellingen in Noord-Holland.
In mijn laatste baan was ik verantwoordelijk voor projecten rond homobeleid.
Sinds 2012 ben ik actief bij Pink Nieuw-West. Mijn droom: samenwerking
met alle betrokken burgers van ons bruisende stadsdeel.

 

Kamal Eric Bergman

Algemeen Bestuurslid

Nu al een paar jaar verbonden aan Pink Nieuw-West. Woon in Slotermeer en heb veel voor mijn nieuwe buurt Slotermeer over. Zo zit ik in de regiegroep en mag ik meewerken aan Fonds voor Nieuw-West. Ik speel gitaar en zing in The sound Press Daarnaast schrijf ik veel en werk ik met name met jongeren in het sociaal domein. Onder Kamal Bergman vindt u meer informatie over mij en wat ik nog meer doe en kan.

 

 

Abdel Kwyasse

Adviseur als niet bestuurslid