Gevecht om een PNW-boot bij de Canal Pride 2015

In de maanden voorafgaand aan 1 maart 2015 vocht het bestuur samen met Ad van Dam (Roze in Beeld) om een ticket voor een eigen boot. Helaas werden we uitgeloot. Een berichtje in de Westerpost geeft de teleurstelling weer. In 2016 nieuwe kansen!